russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
советник
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
полная занятость
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
неполная занятость
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
фиксированный
Kontrakttype
μόνιμο
долговременный
Kontrakttype
εποχιακός
сезонный
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
декретный отпуск
Ferietype
άδεια πατρότητας
отпуск по причине отцовства
Ferietype
επίδομα ασθενείας
больничные выплаты
Ferietype
μέρες άδεια
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse