spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
de duración determinada
Kontrakttype
μόνιμο
indefinido
Kontrakttype
εποχιακός
de temporada
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
la baja por maternidad
Ferietype
άδεια πατρότητας
la baja por paternidad
Ferietype
επίδομα ασθενείας
la baja por enfermedad
Ferietype
μέρες άδεια
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse