tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Είμαι _________________.
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
μισθωτός
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
άνεργος
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
επιχειρηματίας
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
αυτοαπασχολούμενος
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
ασκούμενος σε πρακτική
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
εθελοντής
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
σύμβουλος
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
πλήρους απασχόλησης
na plný úvazek
Type kontrakt
μερικής απασχόλησης
na poloviční úvazek
Kontrakttype
ορισμένης διάρκειας
na dobu určitou
Kontrakttype
μόνιμο
trvalá pozice
Kontrakttype
εποχιακός
sezonní práce
Kontrakttype
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
άδεια μητρότητας
mateřská dovolená
Ferietype
άδεια πατρότητας
otcovská dovolená
Ferietype
επίδομα ασθενείας
nemocenská
Ferietype
μέρες άδεια
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse