italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Kan ik in [land] werken?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Heb ik een werkvergunning nodig?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Wat is het nationale minimumloon?
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ik ben ___________________ .
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
werkende
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
werkloos
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
een ondernemer
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
een zelfstandige
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
een stagair
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
een vrijwilliger
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
een consultant
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
voltijdse
a tempo pieno
Type kontrakt
deeltijdse
part-time
Kontrakttype
tijdelijke
a tempo determinato
Kontrakttype
permanente
a tempo indeterminato
Kontrakttype
seizoensgebonden
stagionale
Kontrakttype
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
Ik zou graag _________ aanvragen.
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
moederschapsverlof
il congedo di maternità
Ferietype
vaderschapsverlof
il congedo di paternità
Ferietype
ziekteverlof
il congedo per malattia
Ferietype
vrije dagen
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Wie informeert mij over ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hoeveel mijn belastingteruggave is
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
of ik meer belastingen schuldig ben
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse