kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Kan ik in [land] werken?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Heb ik een werkvergunning nodig?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Wat is het nationale minimumloon?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ik ben ___________________ .
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
werkende
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
werkloos
待业
Type af beskæftigelsesstatus
een ondernemer
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
een zelfstandige
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
een stagair
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
een vrijwilliger
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
een consultant
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
voltijdse
全职
Type kontrakt
deeltijdse
兼职
Kontrakttype
tijdelijke
定期合同
Kontrakttype
permanente
永久合同
Kontrakttype
seizoensgebonden
季节性合同
Kontrakttype
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Ik zou graag _________ aanvragen.
我想要_________。
Bed om ferie
moederschapsverlof
产假
Ferietype
vaderschapsverlof
陪产假
Ferietype
ziekteverlof
病假
Ferietype
vrije dagen
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Ik zou graag een loonaangifte doen.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Wie informeert mij over ______________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hoeveel mijn belastingteruggave is
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
of ik meer belastingen schuldig ben
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse