portugisisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Kan ik in [land] werken?
Posso trabalhar em [país]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Heb ik een werkvergunning nodig?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Wat is het nationale minimumloon?
Qual é o salário mínimo nacional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ik ben ___________________ .
Sou ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
werkende
empregado(a)
Type af beskæftigelsesstatus
werkloos
desempregado(a)
Type af beskæftigelsesstatus
een ondernemer
empreendedor(a)
Type af beskæftigelsesstatus
een zelfstandige
autônomo(a)
Type af beskæftigelsesstatus
een stagair
estagiário(a)
Type af beskæftigelsesstatus
een vrijwilliger
voluntário(a)
Type af beskæftigelsesstatus
een consultant
consultor(a)
Type af beskæftigelsesstatus
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Forhør dig om kontrakttypen
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Eu tenho um contrato de ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
voltijdse
tempo integral
Type kontrakt
deeltijdse
meio período
Kontrakttype
tijdelijke
a termo
Kontrakttype
permanente
permanente
Kontrakttype
seizoensgebonden
sazonal
Kontrakttype
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Quando recebo meu pagamento?
Spørg hvornår du får løn
Ik zou graag _________ aanvragen.
Gostaria de pedir _________.
Bed om ferie
moederschapsverlof
licença maternidade
Ferietype
vaderschapsverlof
licença paternidade
Ferietype
ziekteverlof
auxílio-doença
Ferietype
vrije dagen
dias de folga
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Spørg til skat
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Wie informeert mij over ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hoeveel mijn belastingteruggave is
qual é o valor da restituição
Muligheder for selvangivelse
of ik meer belastingen schuldig ben
se há contribuições pendentes
Muligheder for selvangivelse