russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Kan ik in [land] werken?
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Heb ik een werkvergunning nodig?
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Wat is het nationale minimumloon?
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ik ben ___________________ .
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
werkende
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
werkloos
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
een ondernemer
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
een zelfstandige
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
een stagair
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
een vrijwilliger
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
een consultant
советник
Type af beskæftigelsesstatus
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
voltijdse
полная занятость
Type kontrakt
deeltijdse
неполная занятость
Kontrakttype
tijdelijke
фиксированный
Kontrakttype
permanente
долговременный
Kontrakttype
seizoensgebonden
сезонный
Kontrakttype
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
Ik zou graag _________ aanvragen.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
moederschapsverlof
декретный отпуск
Ferietype
vaderschapsverlof
отпуск по причине отцовства
Ferietype
ziekteverlof
больничные выплаты
Ferietype
vrije dagen
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Wie informeert mij over ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hoeveel mijn belastingteruggave is
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
of ik meer belastingen schuldig ben
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse