tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Kan ik in [land] werken?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Heb ik een werkvergunning nodig?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Wat is het nationale minimumloon?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ik ben ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
werkende
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
werkloos
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
een ondernemer
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
een zelfstandige
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
een stagair
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
een vrijwilliger
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
een consultant
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
voltijdse
na plný úvazek
Type kontrakt
deeltijdse
na poloviční úvazek
Kontrakttype
tijdelijke
na dobu určitou
Kontrakttype
permanente
trvalá pozice
Kontrakttype
seizoensgebonden
sezonní práce
Kontrakttype
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Ik zou graag _________ aanvragen.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
moederschapsverlof
mateřská dovolená
Ferietype
vaderschapsverlof
otcovská dovolená
Ferietype
ziekteverlof
nemocenská
Ferietype
vrije dagen
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Wie informeert mij over ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hoeveel mijn belastingteruggave is
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
of ik meer belastingen schuldig ben
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse