dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
fuldtids-
Type kontrakt
part-time
deltids-
Kontrakttype
a tempo determinato
tidsbegrænset
Kontrakttype
a tempo indeterminato
tidsubegrænset
Kontrakttype
stagionale
sæsonbegrænset
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
il congedo di maternità
barsel
Ferietype
il congedo di paternità
fædreorlov
Ferietype
il congedo per malattia
sygeorlov
Ferietype
dei giorni liberi
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse