engelsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
employed
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
full-time
Type kontrakt
part-time
part-time
Kontrakttype
a tempo determinato
fixed-term
Kontrakttype
a tempo indeterminato
permanent
Kontrakttype
stagionale
seasonal
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
il congedo di maternità
maternity leave
Ferietype
il congedo di paternità
paternity leave
Ferietype
il congedo per malattia
sick leave
Ferietype
dei giorni liberi
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse