Græsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
Είμαι _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
μισθωτός
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
άνεργος
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
επιχειρηματίας
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
αυτοαπασχολούμενος
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
ασκούμενος σε πρακτική
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
εθελοντής
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
σύμβουλος
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
πλήρους απασχόλησης
Type kontrakt
part-time
μερικής απασχόλησης
Kontrakttype
a tempo determinato
ορισμένης διάρκειας
Kontrakttype
a tempo indeterminato
μόνιμο
Kontrakttype
stagionale
εποχιακός
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Bed om ferie
il congedo di maternità
άδεια μητρότητας
Ferietype
il congedo di paternità
άδεια πατρότητας
Ferietype
il congedo per malattia
επίδομα ασθενείας
Ferietype
dei giorni liberi
μέρες άδεια
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Muligheder for selvangivelse