kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
待业
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
全职
Type kontrakt
part-time
兼职
Kontrakttype
a tempo determinato
定期合同
Kontrakttype
a tempo indeterminato
永久合同
Kontrakttype
stagionale
季节性合同
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
我想要_________。
Bed om ferie
il congedo di maternità
产假
Ferietype
il congedo di paternità
陪产假
Ferietype
il congedo per malattia
病假
Ferietype
dei giorni liberi
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse