koreansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
Type kontrakt
part-time
Kontrakttype
a tempo determinato
Kontrakttype
a tempo indeterminato
Kontrakttype
stagionale
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
il congedo di maternità
Ferietype
il congedo di paternità
Ferietype
il congedo per malattia
Ferietype
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse