polsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
Jestem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
zatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
bezrobotny/a
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
przedsiębiorcą
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
praktykantem/praktykantką
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
wolontariuszem/wolontariuszką
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
doradcą
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
Mam umowę ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
o pracę na pełny etat
Type kontrakt
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Kontrakttype
a tempo determinato
(o pracę) na czas określony
Kontrakttype
a tempo indeterminato
(o pracę) na czas nieokreślony
Kontrakttype
stagionale
o pracę sezonową
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Bed om ferie
il congedo di maternità
urlop macierzyński
Ferietype
il congedo di paternità
urlop ojcowski
Ferietype
il congedo per malattia
chorobowe
Ferietype
dei giorni liberi
kilka dni urlopu
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
ile wynosi mój zwrot podatku
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Muligheder for selvangivelse