russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
советник
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
полная занятость
Type kontrakt
part-time
неполная занятость
Kontrakttype
a tempo determinato
фиксированный
Kontrakttype
a tempo indeterminato
долговременный
Kontrakttype
stagionale
сезонный
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
il congedo di maternità
декретный отпуск
Ferietype
il congedo di paternità
отпуск по причине отцовства
Ferietype
il congedo per malattia
больничные выплаты
Ferietype
dei giorni liberi
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse