spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
a tiempo completo
Type kontrakt
part-time
a tiempo parcial
Kontrakttype
a tempo determinato
de duración determinada
Kontrakttype
a tempo indeterminato
indefinido
Kontrakttype
stagionale
de temporada
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
il congedo di maternità
la baja por maternidad
Ferietype
il congedo di paternità
la baja por paternidad
Ferietype
il congedo per malattia
la baja por enfermedad
Ferietype
dei giorni liberi
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse