Thai | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
ฉันเป็น ___________________
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
ผู้มีงานทำ
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
ผู้ว่างงาน
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
ผู้ประกอบการ
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
เด็กฝึกงาน
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
อาสาสมัคร
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
ที่ปรึกษา
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
เต็มเวลา
Type kontrakt
part-time
นอกเวลา
Kontrakttype
a tempo determinato
มีกำหนดเวลา
Kontrakttype
a tempo indeterminato
พนักงานประจำ
Kontrakttype
stagionale
ตามช่วงเวลา
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Bed om ferie
il congedo di maternità
การลาคลอด
Ferietype
il congedo di paternità
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Ferietype
il congedo per malattia
การลาป่วย
Ferietype
dei giorni liberi
การหยุดงานเอง
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Muligheder for selvangivelse