tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Qual è il salario minimo?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Sono ____________.
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
impiegato/a
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
disoccupato/a
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
un imprenditore/un'imprenditrice
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
un lavoratore autonomo
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
uno/a stagista
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
un/una volontario/a
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
un/a consulente
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
Ho un contratto _________.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tempo pieno
na plný úvazek
Type kontrakt
part-time
na poloviční úvazek
Kontrakttype
a tempo determinato
na dobu určitou
Kontrakttype
a tempo indeterminato
trvalá pozice
Kontrakttype
stagionale
sezonní práce
Kontrakttype
Quando viene versato lo stipendio?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Vorrei chiedere ___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
il congedo di maternità
mateřská dovolená
Ferietype
il congedo di paternità
otcovská dovolená
Ferietype
il congedo per malattia
nemocenská
Ferietype
dei giorni liberi
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
quanto mi verrà rimborsato
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
se devo pagare più tasse
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse