dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
待业
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
fuldtids-
Type kontrakt
兼职
deltids-
Kontrakttype
定期合同
tidsbegrænset
Kontrakttype
永久合同
tidsubegrænset
Kontrakttype
季节性合同
sæsonbegrænset
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
产假
barsel
Ferietype
陪产假
fædreorlov
Ferietype
病假
sygeorlov
Ferietype
请假
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse