esperanto | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Mi estas ________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
dungata
Type af beskæftigelsesstatus
待业
senlabora
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
entreprenisto
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
memdungito
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
internulo
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
volontulo
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
konsilisto
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Mi havas____________ kontrakton.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
plentempan
Type kontrakt
兼职
parttempan
Kontrakttype
定期合同
limigitan
Kontrakttype
永久合同
permanentan
Kontrakttype
季节性合同
sezonan
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Mi ŝatus peti _________.
Bed om ferie
产假
akuŝferion
Ferietype
陪产假
akuŝferion (por patro)
Ferietype
病假
malsanan salajron
Ferietype
请假
feritagojn
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Kiu diros min ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
kiom mia repago estas
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
se mi ŝuldas pli imposton
Muligheder for selvangivelse