Græsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Είμαι _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
μισθωτός
Type af beskæftigelsesstatus
待业
άνεργος
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
επιχειρηματίας
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
αυτοαπασχολούμενος
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
ασκούμενος σε πρακτική
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
εθελοντής
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
σύμβουλος
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
πλήρους απασχόλησης
Type kontrakt
兼职
μερικής απασχόλησης
Kontrakttype
定期合同
ορισμένης διάρκειας
Kontrakttype
永久合同
μόνιμο
Kontrakttype
季节性合同
εποχιακός
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Bed om ferie
产假
άδεια μητρότητας
Ferietype
陪产假
άδεια πατρότητας
Ferietype
病假
επίδομα ασθενείας
Ferietype
请假
μέρες άδεια
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Muligheder for selvangivelse