nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
待业
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
voltijdse
Type kontrakt
兼职
deeltijdse
Kontrakttype
定期合同
tijdelijke
Kontrakttype
永久合同
permanente
Kontrakttype
季节性合同
seizoensgebonden
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
产假
moederschapsverlof
Ferietype
陪产假
vaderschapsverlof
Ferietype
病假
ziekteverlof
Ferietype
请假
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse