italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
待业
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
a tempo pieno
Type kontrakt
兼职
part-time
Kontrakttype
定期合同
a tempo determinato
Kontrakttype
永久合同
a tempo indeterminato
Kontrakttype
季节性合同
stagionale
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
产假
il congedo di maternità
Ferietype
陪产假
il congedo di paternità
Ferietype
病假
il congedo per malattia
Ferietype
请假
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse