japansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
待业
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
Type kontrakt
兼职
Kontrakttype
定期合同
Kontrakttype
永久合同
Kontrakttype
季节性合同
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Bed om ferie
产假
Ferietype
陪产假
Ferietype
病假
Ferietype
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse