polsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Jestem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
zatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
待业
bezrobotny/a
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
przedsiębiorcą
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
praktykantem/praktykantką
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
wolontariuszem/wolontariuszką
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
doradcą
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Mam umowę ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
o pracę na pełny etat
Type kontrakt
兼职
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Kontrakttype
定期合同
(o pracę) na czas określony
Kontrakttype
永久合同
(o pracę) na czas nieokreślony
Kontrakttype
季节性合同
o pracę sezonową
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Bed om ferie
产假
urlop macierzyński
Ferietype
陪产假
urlop ojcowski
Ferietype
病假
chorobowe
Ferietype
请假
kilka dni urlopu
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
ile wynosi mój zwrot podatku
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Muligheder for selvangivelse