russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
待业
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
советник
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
полная занятость
Type kontrakt
兼职
неполная занятость
Kontrakttype
定期合同
фиксированный
Kontrakttype
永久合同
долговременный
Kontrakttype
季节性合同
сезонный
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
产假
декретный отпуск
Ferietype
陪产假
отпуск по причине отцовства
Ferietype
病假
больничные выплаты
Ferietype
请假
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse