spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
待业
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
a tiempo completo
Type kontrakt
兼职
a tiempo parcial
Kontrakttype
定期合同
de duración determinada
Kontrakttype
永久合同
indefinido
Kontrakttype
季节性合同
de temporada
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
产假
la baja por maternidad
Ferietype
陪产假
la baja por paternidad
Ferietype
病假
la baja por enfermedad
Ferietype
请假
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse