tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

请问我可以在【国家】工作吗?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
请问我需要工作许可证吗?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
全国最低工资是多少?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
我是___________________ 。
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
雇佣
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
待业
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
企业家
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
自雇者
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
实习生
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
志愿者
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
顾问
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
我想要以自由职业者身份登记。
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

你提供哪种类型的工作合同?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
我有一个______________合同。
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
全职
na plný úvazek
Type kontrakt
兼职
na poloviční úvazek
Kontrakttype
定期合同
na dobu určitou
Kontrakttype
永久合同
trvalá pozice
Kontrakttype
季节性合同
sezonní práce
Kontrakttype
我什么时候能拿到我的工资?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
我想要_________。
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
产假
mateřská dovolená
Ferietype
陪产假
otcovská dovolená
Ferietype
病假
nemocenská
Ferietype
请假
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

我想要了解纳税的相关信息。
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
我想要申报我的收入。
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
谁会告诉我______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
我的税收返还是多少
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
我是否要交更多税
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse