Græsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Spørg om du kan arbejde i det land
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jestem ___________________ .
Είμαι _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
zatrudniony/a
μισθωτός
Type af beskæftigelsesstatus
bezrobotny/a
άνεργος
Type af beskæftigelsesstatus
przedsiębiorcą
επιχειρηματίας
Type af beskæftigelsesstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
αυτοαπασχολούμενος
Type af beskæftigelsesstatus
praktykantem/praktykantką
ασκούμενος σε πρακτική
Type af beskæftigelsesstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
εθελοντής
Type af beskæftigelsesstatus
doradcą
σύμβουλος
Type af beskæftigelsesstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Forhør dig om kontrakttypen
Mam umowę ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Angiv hvilken type kontrakt du har
o pracę na pełny etat
πλήρους απασχόλησης
Type kontrakt
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
μερικής απασχόλησης
Kontrakttype
(o pracę) na czas określony
ορισμένης διάρκειας
Kontrakttype
(o pracę) na czas nieokreślony
μόνιμο
Kontrakttype
o pracę sezonową
εποχιακός
Kontrakttype
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Spørg hvornår du får løn
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Bed om ferie
urlop macierzyński
άδεια μητρότητας
Ferietype
urlop ojcowski
άδεια πατρότητας
Ferietype
chorobowe
επίδομα ασθενείας
Ferietype
kilka dni urlopu
μέρες άδεια
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Spørg til skat
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kto poinformuje mnie ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ile wynosi mój zwrot podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Muligheder for selvangivelse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Muligheder for selvangivelse