italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jestem ___________________ .
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
zatrudniony/a
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
bezrobotny/a
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
przedsiębiorcą
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
praktykantem/praktykantką
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
doradcą
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
Mam umowę ___________.
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
o pracę na pełny etat
a tempo pieno
Type kontrakt
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Kontrakttype
(o pracę) na czas określony
a tempo determinato
Kontrakttype
(o pracę) na czas nieokreślony
a tempo indeterminato
Kontrakttype
o pracę sezonową
stagionale
Kontrakttype
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
urlop macierzyński
il congedo di maternità
Ferietype
urlop ojcowski
il congedo di paternità
Ferietype
chorobowe
il congedo per malattia
Ferietype
kilka dni urlopu
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kto poinformuje mnie ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ile wynosi mój zwrot podatku
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse