kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jestem ___________________ .
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
zatrudniony/a
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
bezrobotny/a
待业
Type af beskæftigelsesstatus
przedsiębiorcą
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
praktykantem/praktykantką
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
doradcą
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Mam umowę ___________.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
o pracę na pełny etat
全职
Type kontrakt
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
兼职
Kontrakttype
(o pracę) na czas określony
定期合同
Kontrakttype
(o pracę) na czas nieokreślony
永久合同
Kontrakttype
o pracę sezonową
季节性合同
Kontrakttype
Kiedy będę dostawać wypłatę?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
我想要_________。
Bed om ferie
urlop macierzyński
产假
Ferietype
urlop ojcowski
陪产假
Ferietype
chorobowe
病假
Ferietype
kilka dni urlopu
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kto poinformuje mnie ______________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ile wynosi mój zwrot podatku
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse