spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jestem ___________________ .
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
zatrudniony/a
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
bezrobotny/a
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
przedsiębiorcą
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
praktykantem/praktykantką
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
doradcą
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
Mam umowę ___________.
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
o pracę na pełny etat
a tiempo completo
Type kontrakt
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
a tiempo parcial
Kontrakttype
(o pracę) na czas określony
de duración determinada
Kontrakttype
(o pracę) na czas nieokreślony
indefinido
Kontrakttype
o pracę sezonową
de temporada
Kontrakttype
Kiedy będę dostawać wypłatę?
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
urlop macierzyński
la baja por maternidad
Ferietype
urlop ojcowski
la baja por paternidad
Ferietype
chorobowe
la baja por enfermedad
Ferietype
kilka dni urlopu
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kto poinformuje mnie ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ile wynosi mój zwrot podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse