tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jestem ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
zatrudniony/a
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
bezrobotny/a
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
przedsiębiorcą
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
praktykantem/praktykantką
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
wolontariuszem/wolontariuszką
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
doradcą
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
Mam umowę ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
o pracę na pełny etat
na plný úvazek
Type kontrakt
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
na poloviční úvazek
Kontrakttype
(o pracę) na czas określony
na dobu určitou
Kontrakttype
(o pracę) na czas nieokreślony
trvalá pozice
Kontrakttype
o pracę sezonową
sezonní práce
Kontrakttype
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
urlop macierzyński
mateřská dovolená
Ferietype
urlop ojcowski
otcovská dovolená
Ferietype
chorobowe
nemocenská
Ferietype
kilka dni urlopu
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kto poinformuje mnie ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ile wynosi mój zwrot podatku
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse