engelsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Я могу работать в [страна]?
Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Мне нужно разрешение на работу?
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Какова государственная минимальная зарплата?
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Я___________________.
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
имеющий работу
employed
Type af beskæftigelsesstatus
безработный
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
предприниматель
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
частный предприниматель
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
практикант
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
волонтер
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
советник
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Каков тип вашего рабочего контракта?
What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
У меня______________контракт.
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
полная занятость
full-time
Type kontrakt
неполная занятость
part-time
Kontrakttype
фиксированный
fixed-term
Kontrakttype
долговременный
permanent
Kontrakttype
сезонный
seasonal
Kontrakttype
Когда я получу зарплату?
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
Я бы хотел(а) попросить о___________.
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
декретный отпуск
maternity leave
Ferietype
отпуск по причине отцовства
paternity leave
Ferietype
больничные выплаты
sick leave
Ferietype
выходные дни
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Я бы хотел(а) узнать о налогах
I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Кто сообщит мне_______________?
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
какова сумма моего возврата
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
Долж(ен/на) ли я платить больше
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse