fransk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Я могу работать в [страна]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Spørg om du kan arbejde i det land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Мне нужно разрешение на работу?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Какова государственная минимальная зарплата?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Я___________________.
Je suis ___________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
имеющий работу
employé(e)
Type af beskæftigelsesstatus
безработный
au chômage
Type af beskæftigelsesstatus
предприниматель
entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
частный предприниматель
travailleur indépendant
Type af beskæftigelsesstatus
практикант
stagiaire
Type af beskæftigelsesstatus
волонтер
bénévole
Type af beskæftigelsesstatus
советник
consultant(e)
Type af beskæftigelsesstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Каков тип вашего рабочего контракта?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Forhør dig om kontrakttypen
У меня______________контракт.
J'ai un contrat ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
полная занятость
à temps plein
Type kontrakt
неполная занятость
à temps partiel
Kontrakttype
фиксированный
en C.D.D.
Kontrakttype
долговременный
en C.D.I.
Kontrakttype
сезонный
saisonnier
Kontrakttype
Когда я получу зарплату?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Spørg hvornår du får løn
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Je voudrais _________.
Bed om ferie
декретный отпуск
un congé maternité
Ferietype
отпуск по причине отцовства
un congé paternité
Ferietype
больничные выплаты
un congé maladie
Ferietype
выходные дни
des congés
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Spørg til skat
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Кто сообщит мне_______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
какова сумма моего возврата
du montant qui me sera remboursé
Muligheder for selvangivelse
Долж(ен/на) ли я платить больше
si je dois payer davantage d'impôts
Muligheder for selvangivelse