nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Я могу работать в [страна]?
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Мне нужно разрешение на работу?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Какова государственная минимальная зарплата?
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Я___________________.
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
имеющий работу
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
безработный
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
предприниматель
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
частный предприниматель
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
практикант
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
волонтер
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
советник
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Каков тип вашего рабочего контракта?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
У меня______________контракт.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
полная занятость
voltijdse
Type kontrakt
неполная занятость
deeltijdse
Kontrakttype
фиксированный
tijdelijke
Kontrakttype
долговременный
permanente
Kontrakttype
сезонный
seizoensgebonden
Kontrakttype
Когда я получу зарплату?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
декретный отпуск
moederschapsverlof
Ferietype
отпуск по причине отцовства
vaderschapsverlof
Ferietype
больничные выплаты
ziekteverlof
Ferietype
выходные дни
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Кто сообщит мне_______________?
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
какова сумма моего возврата
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
Долж(ен/на) ли я платить больше
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse