kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Я могу работать в [страна]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Мне нужно разрешение на работу?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Какова государственная минимальная зарплата?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Я___________________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
имеющий работу
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
безработный
待业
Type af beskæftigelsesstatus
предприниматель
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
частный предприниматель
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
практикант
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
волонтер
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
советник
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Каков тип вашего рабочего контракта?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
У меня______________контракт.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
полная занятость
全职
Type kontrakt
неполная занятость
兼职
Kontrakttype
фиксированный
定期合同
Kontrakttype
долговременный
永久合同
Kontrakttype
сезонный
季节性合同
Kontrakttype
Когда я получу зарплату?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Я бы хотел(а) попросить о___________.
我想要_________。
Bed om ferie
декретный отпуск
产假
Ferietype
отпуск по причине отцовства
陪产假
Ferietype
больничные выплаты
病假
Ferietype
выходные дни
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Я бы хотел(а) узнать о налогах
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Кто сообщит мне_______________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
какова сумма моего возврата
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
Долж(ен/на) ли я платить больше
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse