koreansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
советник
Type af beskæftigelsesstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
полная занятость
Type kontrakt
неполная занятость
Kontrakttype
фиксированный
Kontrakttype
долговременный
Kontrakttype
сезонный
Kontrakttype
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
декретный отпуск
Ferietype
отпуск по причине отцовства
Ferietype
больничные выплаты
Ferietype
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse