spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Я могу работать в [страна]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Мне нужно разрешение на работу?
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Какова государственная минимальная зарплата?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Я___________________.
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
имеющий работу
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
безработный
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
предприниматель
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
частный предприниматель
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
практикант
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
волонтер
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
советник
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Каков тип вашего рабочего контракта?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
У меня______________контракт.
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
полная занятость
a tiempo completo
Type kontrakt
неполная занятость
a tiempo parcial
Kontrakttype
фиксированный
de duración determinada
Kontrakttype
долговременный
indefinido
Kontrakttype
сезонный
de temporada
Kontrakttype
Когда я получу зарплату?
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
декретный отпуск
la baja por maternidad
Ferietype
отпуск по причине отцовства
la baja por paternidad
Ferietype
больничные выплаты
la baja por enfermedad
Ferietype
выходные дни
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Кто сообщит мне_______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
какова сумма моего возврата
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
Долж(ен/на) ли я платить больше
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse