tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Я могу работать в [страна]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Мне нужно разрешение на работу?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Какова государственная минимальная зарплата?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Я___________________.
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
имеющий работу
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
безработный
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
предприниматель
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
частный предприниматель
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
практикант
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
волонтер
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
советник
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Каков тип вашего рабочего контракта?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
У меня______________контракт.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
полная занятость
na plný úvazek
Type kontrakt
неполная занятость
na poloviční úvazek
Kontrakttype
фиксированный
na dobu určitou
Kontrakttype
долговременный
trvalá pozice
Kontrakttype
сезонный
sezonní práce
Kontrakttype
Когда я получу зарплату?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
декретный отпуск
mateřská dovolená
Ferietype
отпуск по причине отцовства
otcovská dovolená
Ferietype
больничные выплаты
nemocenská
Ferietype
выходные дни
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Кто сообщит мне_______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
какова сумма моего возврата
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
Долж(ен/на) ли я платить больше
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse