arabisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
أنا________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
موظف
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
غير موظف
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
رائد أعمال
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
أعمل بمفردي
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
متدرب
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
متطوع
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
مستشار
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
دوام كامل
Type kontrakt
a tiempo parcial
دوام جزئي
Kontrakttype
de duración determinada
لمدة محدودة
Kontrakttype
indefinido
دائم
Kontrakttype
de temporada
موسمي
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
أرغب في طلب _______________.
Bed om ferie
la baja por maternidad
إجازة امومة
Ferietype
la baja por paternidad
إجازة أبوة
Ferietype
la baja por enfermedad
إجازة مرضية
Ferietype
días libres
أيام عطلة
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
أود الإعلام عن مكتسباتي
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
من سيعلمني______________________؟
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
كم مبلغ الإعادة
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Muligheder for selvangivelse