dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
fuldtids-
Type kontrakt
a tiempo parcial
deltids-
Kontrakttype
de duración determinada
tidsbegrænset
Kontrakttype
indefinido
tidsubegrænset
Kontrakttype
de temporada
sæsonbegrænset
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
la baja por maternidad
barsel
Ferietype
la baja por paternidad
fædreorlov
Ferietype
la baja por enfermedad
sygeorlov
Ferietype
días libres
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse