engelsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
employed
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
full-time
Type kontrakt
a tiempo parcial
part-time
Kontrakttype
de duración determinada
fixed-term
Kontrakttype
indefinido
permanent
Kontrakttype
de temporada
seasonal
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
la baja por maternidad
maternity leave
Ferietype
la baja por paternidad
paternity leave
Ferietype
la baja por enfermedad
sick leave
Ferietype
días libres
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse