finsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Tarvitsenko työluvan?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mikä on maan minimipalkka?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
Minä olen ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
työllistynyt
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
työtön
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
yrittäjä
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
työharjoittelija
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
vapaaehtoistyöntekijä
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
konsultti
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
Minulla on ________ sopimus.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
kokopäiväinen
Type kontrakt
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Kontrakttype
de duración determinada
määräaikainen
Kontrakttype
indefinido
vakituinen
Kontrakttype
de temporada
kausiluonteinen
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
Koska minä saan palkkani?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
Haluaisin saada _______.
Bed om ferie
la baja por maternidad
äitiyslomaa
Ferietype
la baja por paternidad
isyyslomaa
Ferietype
la baja por enfermedad
sairaslomaa
Ferietype
días libres
lomaa
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Muligheder for selvangivelse