Græsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
Είμαι _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
μισθωτός
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
άνεργος
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
επιχειρηματίας
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
αυτοαπασχολούμενος
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
ασκούμενος σε πρακτική
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
εθελοντής
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
σύμβουλος
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Type kontrakt
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Kontrakttype
de duración determinada
ορισμένης διάρκειας
Kontrakttype
indefinido
μόνιμο
Kontrakttype
de temporada
εποχιακός
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Bed om ferie
la baja por maternidad
άδεια μητρότητας
Ferietype
la baja por paternidad
άδεια πατρότητας
Ferietype
la baja por enfermedad
επίδομα ασθενείας
Ferietype
días libres
μέρες άδεια
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Muligheder for selvangivelse