nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
voltijdse
Type kontrakt
a tiempo parcial
deeltijdse
Kontrakttype
de duración determinada
tijdelijke
Kontrakttype
indefinido
permanente
Kontrakttype
de temporada
seizoensgebonden
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
la baja por maternidad
moederschapsverlof
Ferietype
la baja por paternidad
vaderschapsverlof
Ferietype
la baja por enfermedad
ziekteverlof
Ferietype
días libres
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse