kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
待业
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
全职
Type kontrakt
a tiempo parcial
兼职
Kontrakttype
de duración determinada
定期合同
Kontrakttype
indefinido
永久合同
Kontrakttype
de temporada
季节性合同
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
我想要_________。
Bed om ferie
la baja por maternidad
产假
Ferietype
la baja por paternidad
陪产假
Ferietype
la baja por enfermedad
病假
Ferietype
días libres
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse