polsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
Jestem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
zatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
bezrobotny/a
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
przedsiębiorcą
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
praktykantem/praktykantką
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
wolontariuszem/wolontariuszką
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
doradcą
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
Mam umowę ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
o pracę na pełny etat
Type kontrakt
a tiempo parcial
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Kontrakttype
de duración determinada
(o pracę) na czas określony
Kontrakttype
indefinido
(o pracę) na czas nieokreślony
Kontrakttype
de temporada
o pracę sezonową
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Bed om ferie
la baja por maternidad
urlop macierzyński
Ferietype
la baja por paternidad
urlop ojcowski
Ferietype
la baja por enfermedad
chorobowe
Ferietype
días libres
kilka dni urlopu
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
ile wynosi mój zwrot podatku
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Muligheder for selvangivelse