rumænsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Pot lucra în [țara]?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Am nevoie de permis de muncă?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Care este salariul minim pe economie?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
Sunt ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
angajat
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
neangajat
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
antreprenor
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
independent
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
practicant
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
voluntar
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
Am contract de ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
normă întreagă
Type kontrakt
a tiempo parcial
jumătate de normă
Kontrakttype
de duración determinada
pe perioadă determinată
Kontrakttype
indefinido
pe perioadă nedeterminată
Kontrakttype
de temporada
temporar
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
Când primesc salariul?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Bed om ferie
la baja por maternidad
concediu maternal
Ferietype
la baja por paternidad
concediul paternal
Ferietype
la baja por enfermedad
concediu medical
Ferietype
días libres
zile libere
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Aș dori câteva informații despre taxe.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
Aș dori să-mi declar venitul.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Cine mă va informa de ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
cât este rambursarea
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
dacă datorez mai mult
Muligheder for selvangivelse