russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
советник
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
полная занятость
Type kontrakt
a tiempo parcial
неполная занятость
Kontrakttype
de duración determinada
фиксированный
Kontrakttype
indefinido
долговременный
Kontrakttype
de temporada
сезонный
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
la baja por maternidad
декретный отпуск
Ferietype
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
Ferietype
la baja por enfermedad
больничные выплаты
Ferietype
días libres
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse